POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.REDUKT.ORG

1.          Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez serwis www.redukt.org (dalej: Serwis).

2.          Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest “REDUKT Marcin Jarysz”, z siedzibą przy ul. Rolnej 21/1, 61-491 Poznań, NIP 787-189-97-05, REGON 634652810 (dalej ”Administrator Danych”).

3.          Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)

 • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1030 z późn. zm.).

 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4.          W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator Danych stosuje przewidziane prawem procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkiej wymaganej prawem staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, których dane dotyczą.

 

ZAKRES, CEL I DOSTĘP DO ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.          Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2.          Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

2.1.      poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

2.2.      poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

3.          Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

4.          Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. zarządzania Serwisem;

 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

 3. badania ruchu użytkowników w obrębie Serwisu oraz w celach statystycznych;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;

 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

 • numer telefonu;

 • adres i nazwa firmy;

 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają, np. złożenie zapytania informacyjnego o oferowane produkty.

5.          Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu realizacji usługi newslettera.

6.          Administrator Danych nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych określonych przez przepisy szczególne.

7.          Prawa Użytkownika.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;

 • sprostowania danych;

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES

[Ustęp częściowo za http://wszystkoociasteczkach.pl/, którego właścicielem jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska]

1.          Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.          Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.          Procesorem Danych Osobowych i podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Squarespace Inc. (www.squarespace.com).

4.          Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

4.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

4.2.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.3.      utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.          W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.          W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1.      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

6.2.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

6.3.      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

6.4.      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6.5.      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.          W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.          Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.          Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.       Informacje z plików cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.

2.          W Serwisie mogą pojawiać się linki i odniesienia do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

3.          W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adres mailowy: marcin [@] redukt.org.